top of page

האתגר שלכם

צילום בעולם הבטחוני מציב אתגרים רבים, ושונה מהותית בדרישות שהוא מציב לאיש המקצוע. 
ישנם מספר דברים שכל ארגון בטחוני חייב לדרוש כאשר הוא משתמש בשירותיו של צלם.

גופי ביטחון דורשים מאנשי המקצוע שלהם ידע מקצועי רחב, עמידה בתנאי סף מחמירים של סיווג בטחוני,  אמינות וניסיון.

הפתרונות שלי

119539866_10224406535735467_4764361831854261063_n.jpg

סיווג בטחוני

גופים רבים בישראל דורשים  סיווג ביטחוני גבוה כתנאי מקדים לעבודה מולם. ככלל, כל תפקיד בגוף ציבורי, אזרחי או צבאי הדורש גישה למידע רגיש ומסווג, יינתן רק למי שעבר בדיקת התאמה ביטחונית ונמצא בעל סיווג ביטחוני מספיק. 

הליך בדיקת ההתאמה הביטחונית עשוי לכלול מרכיבים שונים, כגון: מילוי שאלונים, תחקור ביטחוני, בדיקה רפואית, אבחון פסיכולוגי, בדיקות מהימנות, בדיקות פוליגרף, עיון במאגרי מידע של גופים ציבוריים ופעולות נוספות. ללא סיווג בטחוני מתאים, אין לאיש המקצוע את המהימנות הנדרשת על מנת שגופים בטחוניים יפקידו בידיו (או יותר נכון - במצלמתו) את החומרים הרגישים בהם הם עוסקים. 
אני מחזיק בסיווג הבטחוני הגבוה ביותר - משנת 2007, כזה אשר מאפשר לי לצלם עבור חברות בטחוניות וגופי הביטחון בישראל.

ידע טכני

גם לאחר שעברנו את משוכת הסיווג - ישנו אתגר נוסף. מוצרים רבים בתחום הבטחוני מאופיינים במורכבות טכנית רבה. מערכות נשק מתקדמות, שליטה ובקרה, גילוי והתראה. על מנת להיות מסוגל להשתלב מול גורמי המקצוע, ולתת מענה איכותי בכל תחום, נדרשת הבנה טכנית ויכולות למידה מהירות.  במהלך שירותי הצבאי, ובמיוחד לאורך שנות עבודתי כצלם בטחוני - צברתי ניסיון רב ומקיף בתחומים טכניים רבים הקשורים לעולם הבטחוני.  בין היתר - הבנה כיצב פועלות מערכות נשק, טכנולוגיות מכ"מ וגילוי מוקדם, מצלמות מתקדמות ועוד. היכולת לתת מענה מקיף לדרישות משתנות ומורכבות הינה קריטית בעבודה מול גופי ביטחון.

173871595_10226261109058641_8457563771462868036_n.jpg
55954396_10219055192715236_7351225324723503104_n.jpg

ניסיון

אומרים שאין חכם כבעל ניסיון. גם פה האימרה הזו מקבלת חיזוק. מאחורי למעלה מ 15 שנה כצלם לגופי ביטחון וחברות מסחריות בתחום הבטחוני. ובמקביל שירות מילואים של 20 שנה כקצין ביחידה מיוחדת העוסקת בתחומים טכניים מורכבים, שפה לא ניתן לפרט עליהם.

בטיחות

בעולם הבטחוני - לפעמים אין הזדמנות שנייה. האירועים מורכבים ומערבים גורמים רבים. הסיכונים הבטיחותיים רבים - אם בזמן ניסוי חימוש חדש, או צילום תרגיל מורכב המשלב כוחות גדולים. אין תחליף למישהו שסומכים עליו, והוכיח את היכולת לתפקד בתנאי לחץ בצורה בטוחה ובטיחותית פעם אחר פעם. 

275249476_10228615976208848_3947080461528718156_n.jpg
139524208_10225472741029933_775316220991095457_n.jpg

אמינות

אנשי מקצוע העובדים מול חברות וארגונים בטחוניים חשופים למידע בעל סיווג בטחוני ועסקי גם יחד. בעולם תחרותי  - החשיבות של שמירת מידע ואמינות מול הלקוח הינה בעלת חשיבות עליונה. 

bottom of page